W czym możemy Państwu pomóc?

Świadczone przez nas usługi koncentrują się wokół tłumaczenia specjalistycznych tekstów prawniczych oraz dokumentów z języka polskiego na niemiecki i z niemieckiego na polski.

Do naszych klientów należą m. in.

I. Przedsiębiorcy

• potrzebujący pomocy przy bieżącej korespondencji biznesowej – oferujemy m.in. przygotowanie korespondencji mailowej w parze językowej niemiecki-polski w ciągu 24 godzin, w formie gotowej do przesłania wiadomości;
Wystarczy, że prześlą nam Państwo swoją wiadomość e-mailem, a my odeślemy nieodpłatną wycenę.
• zamierzający wnieść pozew lub powództwo o zabezpieczenie przeciwko podmiotowi z siedzibą w Niemczech;
Wystarczy przesłać nam pocztą elektroniczną pozew czy inne pismo wraz z załącznikami, aby otrzymać zwrotnie nieodpłatną wycenę.
• zamierzający podpisać, zaktualizować lub zmienić umowę sprzedaży, kooperacyjną, leasingu czy inną;
Wystarczy przesłać nam e-mailem zeskanowaną umowę lub ostateczną wersję projektu w edytowalnej wersji – chętnie przygotujemy dla Państwa ofertę.
• kompletujący dokumenty w celu założenia w Niemczech firmy lub oddziału (tłumaczenia wyciągu z KRS, CEIDG, umowy spółki, zaświadczenia o niekaralności, statutu itp.);
Warto, by zadzwonili Państwo do nas i omówili wstępnie swoje plany – chętnie przygotujemy bezpłatną ofertę, obejmującą ich pierwszy etap.
• prowadzący przed niemieckim sądem postępowania w celu dochodzenia należności, obrony przed roszczeniami czy przeforsowania swojego stanowiska przed sądem administracyjnym lub finansowym;
• zamierzający zlecić egzekucję z majątku dłużnika, którego siedziba, miejsce zamieszkania bądź majątek znajdują się w Niemczech;
Wystarczy przesłać nam pocztą elektroniczną pozew, dokumenty składane w postępowaniu czy tytuł wykonawczy z odpowiednim zaświadczeniem unijnym, by otrzymać zwrotnie nieodpłatną wycenę odpowiednich tłumaczeń.
• zamierzający podpisać, zaktualizować lub zmienić umowę sprzedaży, kooperacyjną, leasingu czy inną;
Wystarczy przesłać nam e-mailem zeskanowaną umowę lub ostateczną wersję projektu w edytowalnej wersji – chętnie przygotujemy dla Państwa ofertę.
• zamierzający przedłożyć swoim niemieckim partnerom aktualne sprawozdanie finansowe, zaświadczenia o niezaleganiu z należnościami podatkowymi czy składkami na ZUS, wyciągi z KRS czy CEDIG lub inne dokumenty przedsiębiorstwa;
Wystarczy, że prześlą nam Państwo odpowiednie pisma – niezwłocznie odeślemy nieodpłatną wycenę.
• zamierzający przedłożyć swoim niemieckim partnerom aktualne sprawozdanie finansowe, zaświadczenia o niezaleganiu z należnościami podatkowymi czy składkami na ZUS, wyciągi z KRS czy CEDIG lub inne dokumenty przedsiębiorstwa;
Wystarczy, że prześlą nam Państwo odpowiednie pisma e-mailem – niezwłocznie odeślemy nieodpłatną wycenę.
• potrzebujący pomocy przy przeprowadzeniu przewidzianych prawem zgłoszeń m.in. do Urzędu Celnego, Kasy Urlopowej, właściwego urzędu skarbowego
Warto, by zadzwonili Państwo do nas i nakreślili, z czym mają kłopot – chętnie przygotujemy bezpłatną ofertę, obejmującą ich pierwszy etap.
• przygotowujący niemieckojęzyczne wersje dokumentacji czasu pracy, kart wynagrodzeń czy innych dokumentów pracowniczych
Wystarczy, że prześlą nam Państwo odpowiedni wzór dokumentu pocztą elektroniczną – niezwłocznie odeślemy nieodpłatną wycenę.

II. Adwokaci, doradcy podatkowi i notariusze

• przy tłumaczeniu umów, ogólnych warunków umownych, wytycznych i instrukcji zakładowych w zakresu compliance lub prawa konkurencji, dokumentacji spółek lub wezwań do zapłaty, z języka polskiego na niemiecki oraz z niemieckiego na polski;
Wystarczy, że prześlą nam Państwo dokument pocztą elektroniczną – najlepiej w formacie edytowalnym (Word, OpenOffice) – aby otrzymać nieodpłatną wycenę.
• przy prowadzeniu korespondencji z polskojęzycznymi klientami, aby jednoznacznie i zrozumiale objaśnić im specjalistyczne treści.
Wystarczy, że prześlą nam Państwo wiadomość, a my odeślemy nieodpłatną wycenę.
• potrzebujący godnego zaufania partnera, by móc zawsze w terminie przedłożyć niemieckim urzędom lub sądom poświadczone tłumaczenia z języka polskiego, które zostaną uznane natychmiast i bez zastrzeżeń;
Wystarczy, że zeskanują Państwo i prześlą nam e-mailem przeznaczony do tłumaczenia dokument – niezwłocznie przygotujemy nieodpłatną wycenę tłumaczenia.
• delegujący zadania z zakresu tłumaczenia dla mocodawców treści decyzji administracyjnych i podatkowych, orzeczeń sądowych, pozwów, odpowiedzi na pozew, replik czy innych pism procesowych strony przeciwnej.
Jeżeli prześlą nam Państwo e-mailem zeskanowany dokument, chętnie odeślemy nieopłatną wycenę tłumaczenia.
• potrzebujący specjalistycznego tłumaczenia na język niemiecki pozwu czy powództwa o zabezpieczenie, by mogły one zostać skutecznie i bez zbędnej zwłoki doręczone adresatowi
• koordynujący egzekucję z majątku dłużnika, którego siedziba, miejsce zamieszkania bądź majątek znajdują się w Niemczech.
Wystarczy przesłać nam pocztą elektroniczną pozew, dokumenty składane w postępowaniu czy tytuł wykonawczy z odpowiednim zaświadczeniem unijnym, by otrzymać zwrotnie nieodpłatną wycenę odpowiednich tłumaczeń.

III. Osoby fizyczne

• np. aktu urodzenia, zaświadczenia o zameldowaniu, zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa, zaświadczenia o niekaralności itp.
Jeżeli prześlą nam Państwo zeskanowany dokument, chętnie odeślemy nieopłatną wycenę tłumaczenia.
Dokumenty urzędowe, które regularnie podlegają tłumaczeniu, są wymienione w cenniku.
• przed niemieckim urzędem, czy to w sprawach o pobyt, obywatelstwo, rentę, emeryturę, czy w sprawach podatkowych
• przed niemieckim sądem, zarówno w sprawach o dochodzenie należności, o odszkodowanie, w sprawach z zakresu prawa pracy, rozwodowych, alimentacyjnych, jak również administracyjnych czy finansowych
• przed polskim sądem, kiedy pozew, pismo lub wnoszona do sądu dokumentacja mają zostać skutecznie i bez zbędnej zwłoki doręczone osobie z miejscem zamieszkania w Niemczech lub podmiotowi z siedzibą na terytorium RFN
Wystarczy przesłać nam pocztą elektroniczną odpowiednie pismo czy dokument, by otrzymać zwrotnie nieodpłatną wycenę tłumaczenia na język niemiecki.
• oraz kompletujące uwierzytelnione tłumaczenia uzyskanych w Polsce dyplomów, suplementów, świadectw pracy, zaświadczeń o odbytych praktykach, certyfikatów itp. w celu złożenia wniosku o uznanie kwalifikacji
Jeżeli przeskanują Państwo lub sfotografują swoje świadectwa, certyfikaty czy zaświadczenia i prześlą je do nas e-mailem, chętnie przygotujemy wycenę ich poświadczonego tłumaczenia na język niemiecki.
Dyplomy, certyfikaty i zaświadczenia, które regularnie podlegają tłumaczeniu, są wymienione w cenniku.

 

 

Potrzebują Państwo tłumaczenia poświadczonego? 

To Państwo decydują…

– w jakiej formie (oryginał, uwierzytelniona kopia, kopia elektroniczna) oraz w jaki sposób dostarczone nam mają zostać przeznaczone do tłumaczenia dokumenty,

– w jakiej formie (tradycyjnej bądź elektronicznej) ma zostać wykonane tłumaczenie przysięgłe,

– w jaki sposób chcą Państwo odebrać przetłumaczony dokument. 

 

Instrukcja do pobrania

Don`t copy text!