W czym możemy Państwu pomóc?

Świadczone przez nas usługi koncentrują się wokół tłumaczenia specjalistycznych tekstów prawniczych oraz dokumentów z języka polskiego na niemiecki i z niemieckiego na polski.

W zakres naszych usług wchodzą:

• Przeznaczone są do przedłożenia w urzędzie, sądzie czy u notariusza.
Tłumaczenia te dotyczą najczęściej dokumentów składanych w postępowaniach administracyjnych i sądowych, dokumentacji spółek czy organizacji pozarządowych, dyplomów i aktów stanu cywilnego.
Jak zamówić tłumaczenie uwierzytelnione dowiedzą się Państwo tutaj.
• Są to najczęściej teksty wykorzystywane w obrocie gospodarczym.
W ten sposób tłumaczymy np. umowy, ogólne warunki umowne czy polityki prywatności.
• Przedsiębiorcy powierzają nam ponadto tłumaczenie dokumentów przeznaczonych do użytku wewnętrznego w przedsiębiorstwie lub zakładzie.
Obok polityk korporacyjnych, w tym z zakresu tzw. zgodności (ang. compliance), są to zwykle instrukcje BHP czy innego rodzaju wytyczne dotyczące zasad postępowania w przedsiębiorstwie lub zakładzie.
Tłumaczenia ustne wykonywane są na terminach notarialnych, sądowych i w przypadku stawiennictwa na wezwanie policji, jak również na zgromadzeniach organów spółek i organizacji pozarządowych.

Do naszych klientów należą przede wszystkim:

• współpracujący z niemieckimi kontrahentami;
• działający lub zamierzający działać na niemieckim rynku;
• delegujący polskich pracowników do Niemiec.
Szczegółowe informacje na temat tłumaczeń wykonywanych dla przedsiębiorców znajdą Państwo tutaj.
• prowadzący doradztwo transgraniczne;
• reprezentujący swoich polskojęzycznych mocodawców przed niemieckimi urzędami i sądami;
• reprezentujący swoich mocodawców w postępowaniach transgranicznych.
Szczegółowe informacje na temat tłumaczeń wykonywanych dla adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych oraz prawników in-house znajdą Państwo tutaj.
• potrzebujące tłumaczenia dokumentów urzędowych;
• będące stroną lub uczestnikiem postępowania;
• starające się o uznanie kwalifikacji zawodowych na terenie Niemiec.
Szczegółowe informacje na temat tłumaczeń wykonywanych dla osób indywidualnych znajdą Państwo tutaj.
Współpracę z agencjami tłumaczeń postrzegamy jako szansę na udział w wymagających projektach korporacyjnych, realizowanych z reguły w ramach międzynarodowego i wielojęzycznego zespołu.
Jeżeli reprezentują Państwo agencję tłumaczeń i potrzebują wsparcia przy tłumaczeniu specjalistycznego tekstu prawniczego, zapraszamy do kontaktu.

Chętnie wykonamy dla Państwa wycenę usługi

Wystarczy przesłać nam plik z tekstem lub zeskanowany dokument, na podstawie którego przygotujemy wycenę. Mogą to Państwo zrobić wygodnie poprzez nasz

Z reguły w ciągu jednego dnia roboczego odsyłamy informację z maksymalną ceną usługi oraz możliwym terminem jej wykonania.

Uwaga: Jeżeli sprawa jest pilna, w szczególności ze względu na terminy w postępowaniach sądowych czy administracyjnych, prosimy o zaznaczenie tego w wiadomości.

 

Don`t copy text!