Tłumaczenia dla przedsiębiorców

Oferujemy tłumaczenia dla przedsiębiorców, którzy w ramach swojej działalności obsługują kontrahentów z państw niemieckojęzycznych, rozpoczynają ekspansję lub są już obecni na niemieckim rynku, lub którzy delegują pracowników do Niemiec.

Oferujemy pomoc na każdym etapie współpracy:
• począwszy od tłumaczenia zapytań ofertowych, kosztorysów, projektów umów czy Państwa ogólnych warunków umownych,
• poprzez tłumaczenie bieżącej korespondencji biznesowej, projektów zmian czy aktualizacji umów o współpracy czy agencyjnych,
• po tłumaczenie pozwów czy wniosków o zabezpieczenie kierowanych przeciwko podmiotowi z siedzibą w Niemczech, wyroków i postanowień polskich sądów kierowanych do egzekucji w Niemczech, Austrii i Luksemburgu (w tym - w przypadku Niemiec - także w formie tłumaczeń przysięgłych).
Wystarczy, że prześlą nam Państwo dokument przeznaczony do tłumaczenia. Chętnie przygotujemy wiążącą dla nas wycenę i zaproponujemy termin wykonania tłumaczenia.
Najwygodniej zrobić to poprzez nasz
1. Założenie przedsiębiorstwa lub oddziału
Pomożemy Państwu skompletować tłumaczenia uwierzytelnione dokumentów niezbędnych do założenia w Niemczech przedsiębiorstwa lub oddziału, koniecznych do przedłożenia w urzędach, u notariusza, w sądzie rejestrowym czy banku.
• Do dokumentów tych należą np. tłumaczenia wyciągu z KRS, CEIDG, umowy spółki, statutu, zaświadczenia o niekaralności itp.
2. Założenie spółki lub zakup nieruchomości
Przetłumaczymy przygotowany przez notariusza projekt umowy spółki i zapewnimy tłumaczenie ustne na terminie notarialnym oraz tłumaczenie korespondencji prowadzonej z kancelarią notarialną. Podobny zakres usług możemy zaoferować przy okazji zakupu nieruchomości na terenie Niemiec.
3. Obrót gospodarczy i dokumentacja wewnętrzna
Dla naszych klientów przygotujemy ponadto tłumaczenia dokumentów przeznaczonych do wykorzystania w obrocie gospodarczym, które nie wymagają uwierzytelnienia - tj. np. tłumaczenia Państwa ogólnych warunków umownych, polityki prywatności czy formularzy zamówienia.
Tłumaczymy także dokumenty przeznaczone w pierwszym rzędzie do użytku wewnętrznego przedsiębiorstwa lub zakładu - jak np. polityki przedsiębiorstwa, instrukcji BHP i przeciwpożarowych, dokumentacji czasu pracy, karty wynagrodzeń czy innych dokumentów pracowniczych.
W szczególności w przypadku tłumaczeń instrukcji BHP czy wewnętrznych wytycznych postępowania w zakładzie, istotne jest zachowanie ich formy graficznej. Przy realizacji zleconego nam projektu dbamy o to, by Państwa dokumentacja była możliwie wiernie odwzorowana także w zakresie układu stron czy wykorzystanych ilustracji, wykresów i tabel.
4. Dokumenty informujące o sytuacji przedsiębiorstwa
W przypadku dokumentów, które przedkładają Państwo swoim niemieckim partnerom w ramach współpracy, jak np. zaświadczenia o niezaleganiu z należnościami podatkowymi czy składkami na ZUS, wyciągi z KRS czy inne dokumenty przedsiębiorstwa, to od Państwa ustaleń zależeć będzie, czy przygotujemy je w formie tłumaczenia uwierzytelnionego, czy też jako tłumaczenie tzw. „zwykłe”.
5. Dokumenty składane w postępowaniach przed urzędami, sądami i w egzekucji komorniczej
Dla tych z Państwa, którzy prowadzą postępowania przed niemieckim sądem lub urzędem, zmierzające do dochodzenia należności, obrony przed roszczeniami czy przeforsowania swojego stanowiska, przygotujemy uwierzytelnione tłumaczenia pozwów, odpowiedzi na pozew, wniosków lub innych pism czy dokumentów składanych w postępowaniu.
Jeżeli zamierzają Państwo zlecić egzekucję z majątku dłużnika, którego siedziba, miejsce zamieszkania lub majątek znajdują się w Niemczech, oferujemy uwierzytelnione tłumaczenie tytułu wykonawczego oraz odpowiedniego zaświadczenia unijnego.
W przypadku dokumentów, które przedkładają Państwo swoim niemieckim partnerom w ramach współpracy, jak np. zaświadczenia o niezaleganiu z należnościami podatkowymi czy składkami na ZUS, wyciągi z KRS czy inne dokumenty przedsiębiorstwa, to od Państwa ustaleń zależeć będzie, czy przygotujemy je w formie tłumaczenia uwierzytelnionego, czy też jako tłumaczenie tzw. „zwykłe”.
W przypadku dokumentów przedkładanych przy zgłoszeniach dokonywanych we właściwym urzędzie skarbowym czy celnym, dla części dokumentacji (np. kart urlopowych czy kart czasu pracy) możliwe jest sporządzenie dwujęzycznych wzorów. Tam, gdzie rozwiązanie takie nie jest możliwe, na podstawie przesłanych nam skanów dokumentów sporządzimy ich tłumaczenia poświadczone. Możliwe jest elektroniczne poświadczenie tłumaczenia, co pozwoli na jego sprawne przesłanie do właściwego urzędu.

Jeśli powyższe informacje nie są dla Państwa wyczerpujące lub mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące tłumaczeń, zapraszamy do bezpośredniego kontaktu.

Don`t copy text!