Tłumaczenia dla osób indywidualnych

Oferujemy tłumaczenia dla osób indywidualnych, które potrzebują tłumaczenia dokumentów urzędowych, starają się o uznanie kwalifikacji zawodowych na terenie Niemiec lub są stroną lub uczestnikiem postępowania.

Jeżeli zamierzają Państwo przedłożyć w niemieckim urzędzie wydany w Polsce dokument urzędowy, w tym akt sanu cywilnego, jak np.
- akt urodzenia,
- akt małżeństwa,
- akt zgonu,
bądź też dokument służący np. potwierdzeniu
- miejsca zamieszkania lub pobytu (zaświadczenie o zameldowaniu),
- zdolności do zawarcia związku małżeńskiego,
- faktu przeprowadzenia rozwodu, pozostawania w separacji lub dokonania unieważnienia małżeństwa,
- faktu posiadania danego obywatelstwa
wykonamy dla Państwa uwierzytelnione tłumaczenie takiego aktu, które zostanie uznane na terenie całych Niemiec, a także - w oparciu o właściwe regulacje unijne - m.in. na terenie Austrii i Luksemburga.
W przypadku tłumaczeń uwierzytelnionych (poświadczonych) prosimy o przesłanie nam pełnego skanu dokumentu, zawierającego wszystkie jego strony, w jakości pozwalającej zauważyć i opisać cechy charakterystyczne dokumentu. W oparciu o tak przygotowany skan możemy przygotować możliwie dokładną wycenę tłumaczenia, a także samo tłumaczenie uwierzytelnione.
Dokumenty urzędowe, które regularnie podlegają tłumaczeniu, są wymienione w cenniku.
Chętnie pomożemy Państwu w skompletowaniu uwierzytelnionych tłumaczeń uzyskanych w Polsce dyplomów, suplementów, świadectw pracy, zaświadczeń o odbytych praktykach czy przeprowadzonej specjalizacji, certyfikatów itp., w celu złożenia wniosku o uznanie kwalifikacji.
Wśród osób, które z naszą pomocą prowadziły w Saksonii - ale też m.in. w Saksonii-Anhalt, Berlinie, Brandenburgii i Meklemburgii - postępowanie w celu uznania kwalifikacji zawodowych, dominują nauczyciele. Mieliśmy też przyjemność pracować z lekarzami, lekarzami-dentystami i fizjoterapeutami, a także absolwentami studiów ekonomicznych, lingwistycznych i politologicznych.
Wielu z naszych klientów korzysta z programów wsparcia finansowego przy uznawaniu kwalifikacji w Niemczech. Ze względu na wymogi tych programów, przygotowany dla Państwa kosztorys będzie miał formę pisemną lub elektroniczną z kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Tam, gdzie konieczne jest złożenie wniosku o finansowanie przed udzieleniem zlecenia na tłumaczenie dokumentów, pomożemy Państwu w kontakcie z właściwym urzędem czy organizacją.
W przypadku tłumaczeń uwierzytelnionych (poświadczonych) prosimy o przesłanie nam pełnego skanu dokumentu, zawierającego wszystkie jego strony, w jakości pozwalającej zauważyć i opisać cechy charakterystyczne dokumentu. W oparciu o tak przygotowany skan możemy przygotować możliwie dokładną wycenę tłumaczenia, a także samo tłumaczenie uwierzytelnione.
Dyplomy, certyfikaty i zaświadczenia, które regularnie podlegają tłumaczeniu, są wymienione w cenniku.
Jeżeli są Państwo stroną lub uczestnikiem/uczestniczką postępowania przed
• niemieckim urzędem - czy to w sprawach o pobyt, obywatelstwo, rentę, emeryturę, czy w sprawach podatkowych;
• niemieckim sądem - w sprawach o dochodzenie należności, o odszkodowanie, w sprawach z zakresu prawa pracy, rozwodowych, alimentacyjnych, administracyjnych czy finansowych;
• przed polskim sądem - kiedy pozew, pismo lub wnoszona do sądu dokumentacja mają zostać skutecznie i bez zbędnej zwłoki dostarczone osobie z miejscem zamieszkania lub pobytu w Niemczech lub podmiotowi z siedzibą na terytorium RFN;
wystarczy, że prześlą nam Państwo za pomocą formularza kontaktowego odpowiednie pismo czy dokument, a my przygotujemy nieodpłatną wycenę tłumaczenia na język niemiecki.

Jeśli powyższe informacje nie są dla Państwa wyczerpujące lub mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące tłumaczeń, zapraszamy do bezpośredniego kontaktu.

Don`t copy text!