Potrzebują Państwo profesjonalnego tłumaczenia specjalistycznych dokumentów prawniczych na język polski lub niemiecki? W takim razie są Państwo na właściwej stronie.

Dzięki wieloletniej praktyce doradczej w zakresie polskiego i niemieckiego prawa mogę zaoferować Państwu doskonałej jakości tłumaczenia – również przysięgłe – specjalistycznych tekstów prawniczych.

Od 2013 roku wykonuję tłumaczenia prawnicze i przysięgłe z języka niemieckiego na polski i z polskiego na niemiecki.

W bezpośrednim i szybkim kontakcie mailowym, telefonicznym lub pocztowym zapewniam małym i średnim przedsiębiorstwom na terenie całych Niemiec profesjonalne tłumaczenia umów, ogólnych warunków handlowych, polityki prywatności, uchwał wspólników, wyciągów z rejestru handlowego, orzeczeń sądowych, zaświadczeń podatkowych i innych dokumentów, które w ramach polsko-niemieckiej działalności gospodarczej wymagają sprawnego i rzetelnego tłumaczenia.

Uwierzytelnione przeze mnie tłumaczenia są akceptowane przez wszystkie niemieckie urzędy, sądy i notariuszy.

Dla osób prywatnych wykonuję tłumaczenia przysięgłe dokumentów urzędowych, aktów stanu cywilnego lub polskich zaświadczeń i dyplomów w celu ich uznania w Niemczech.

Podstawowe usługi

Dla przedsiębiorstw

Wysokiej jakości tłumaczenia umów – m.in. sprzedaży, o pracę, umów spółek, umów sprzedaży nieruchomości, umów ramowych i partnerskich, umów przewozu, umów zlecenia czy o dzieło (także w formie dwujęzycznej, polsko-niemieckiej lub angielsko-polskiej)

Pisma sądowe

Specjalistyczne – także uwierzytelnione – tłumaczenie pism procesowych i innych pism sądowych, takich jak pozwy, odpowiedzi na pozew, wyroki (np. w sprawach o zapłatę, wyroki rozwodowe, alimentacyjne), zaświadczenia przewidziane prawem UE, wezwania, nakazy karne i postanowienia o zabezpieczeniu

Umowy

Wysokiej jakości tłumaczenie tekstów prawniczych wykonywane przez prawnika oraz tłumaczenia uwierzytelnione pism i dokumentów sądowych, urzędowych oraz dyplomów z języka niemieckiego i na język niemiecki

Świadectwa i akty stanu cywilnego

Uwierzytelnione tłumaczenie dyplomów ukończenia studiów, suplementów do dyplomu, certyfikatów, świadectw pracy, jak również aktów stanu cywilnego (aktów urodzenia, aktów małżeństwa, zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego) z języka niemieckiego na polski i odwrotnie.

Zapraszam Państwa do współpracy.

Don`t copy text!