Tłumacz przysięgły języka polskiego po egzaminie państwowym

Jestem tłumaczem przysięgłym języka polskiego, dopuszczonym do wykonywania zawodu przy Wyższym Sądzie Krajowym w Dreźnie. Poświadczone przeze mnie tłumaczenia są uznawane przez wszystkie sądy i urzędy na terenie Republiki Federalnej Niemiec.

Pierwsze doświadczenia w transgranicznym doradztwie prawnym oraz tłumaczeniu specjalistycznych tekstów prawniczych w parze językowej polski-niemiecki zebrałem już w 2004 r. Od tego czasu pracowałem jako prawnik i tłumacz m.in. dla podmiotów prawa publicznego, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców i osób prywatnych. Egzamin państwowy na tłumacza języka polskiego zdałem w Lipsku w 2009 r. Własną działalność w zakresie tłumaczeń przysięgłych rozpocząłem w styczniu 2013 r.

Jestem autorem publikacji naukowych, m.in. z zakresu prawa karnego, administracyjnego i pracy:

Instytucja pomocy państwu obcemu w egzekucji administracyjnej [w:] I. Kraśnicka (wyd.), Biblioteka Studenckich Poradni Prawnych: Varia, C. H. Beck 2008

Uprawnienia zarządcy (właściciela) drogi niepublicznej w zakresie kształtowania bezpieczeństwa i porządku ruchu w świetle ustawy o drogach publicznych z dnia 21. marca 1985 r. [w:] P. Rączka (wyd.), Biblioteka Studenckich Poradni Prawnych: Prawo administracyjne, C. H. Beck 2008

Einführung in das polnische Arbeits- und Sozialversicherungsrecht, C. H. Beck 2009

Unijne instytucje ścigania i wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych [w:] A. J. Szwarc (wyd.), Unijna polityka karna, Wydawnictwo Poznańskie 2009

Wykonywanie rozstrzygnięć pozbawiających praw [w:] A. J. Szwarc (wyd.), Unijna polityka karna, Wydawnictwo Poznańskie 2009

Wzajemne uznawanie i wykonywanie kar dodatkowych, środków karnych i środków zabezpieczających w Unii Europejskiej [w:] A. J. Szwarc (wyd.), Unijna polityka karna w świetle polskiego prawa, Wydawnictwo Poznańskie 2010

Don`t copy text!