Jaki jest koszt tłumaczenia?

Chętnie wykonamy dla Państwa nieodpłatną wycenę tłumaczenia. Wystarczy, że załadują Państwo swoje pliki i prześlą je do nas, korzystając w prosty sposób z poniższego formularza:

 

I. Tłumaczenia niepoświadczone (w tym specjalistyczne)

Teksty zapisane w programie MS Word lub dokumenty zeskanowane do formatu PDF wycenimy dokładnie i wiążąco. Jeżeli prześlą nam Państwo zdjęcie dokumentu, koszty tłumaczenia będziemy mogli jedynie oszacować, podając Państwu przybliżony zakres cenowy.

Istnieje również możliwość wysłania dokumentów za pośrednictwem faksu (0049 3581 667 7273)  bądź poczty tradycyjnej (na adres: Malyszek Übersetzungen, Postfach 30 02 06, 02807 Görlitz). Mogą Państwo także osobiście dostarczyć dokumenty (po uprzednim umówieniu terminu).

Stawki za tłumaczenie niepoświadczone zaczynają się od 1,00 €* za wers tekstu wyjściowego (tj. tekstu, który ma zostać przetłumaczony) i są zależne od rodzaju zlecenia oraz stopnia trudności. Przez 1 wers należy rozumieć 55 znaków łącznie ze spacjami.

Minimalna stawka ryczałtowa dla małych zamówień wynosi 30,00 €*.

* Wszystkie podane powyżej ceny są cenami netto i nie zawierają 19% przewidzianego ustawą podatku obrotowego.

UWAGA! Od 1. lipca  do 31. grudnia 2020 r. obowiązuje obniżony podatek obrotowy w wysokości 16%. 

- dwujęzyczna dokumentacja spółki (uchwały, protokoły zgromadzeń i in.)
- dwujęzyczna korespondencja biznesowa
- informacje o ochronie danych osobowych
- instrukcje BHP
- ogólne warunki umowne
- prezentacje i raporty
- projekt umowy sprzedaży, najmu czy leasingu
- wytyczne przedsiębiorstwa dotyczące prawa antymonopolowego
- wytyczne przedsiębiorstwa dotyczące zgodności (compliance)

 

II. Tłumaczenia poświadczone (przysięgłe)

Koszty tłumaczeń przysięgłych szacujemy możliwie dokładnie i zawsze podajemy ich górną granicę.

Jednoznacznej wyceny tego typu tłumaczeń nie można wykonać z dwóch powodów:

• podstawą do wyliczenia ceny jest długość tekstu docelowego (tj. tłumaczenia, które dopiero ma zostać wykonane),

• tłumaczenie przysięgłe zawiera dodatkowe uwagi tłumacza, takie jak np. opisy pieczęci, hologramów, znaków wodnych i innych szczególnych cech dokumentów.

Ustawowe stawki za tłumaczenie przysięgłe zaczynają się od 1,55 €* za wers tekstu docelowego (tj. tekstu tłumaczenia). Przez 1 wers należy rozumieć 55 znaków łącznie ze spacjami. Stawki uregulowane są w §11 ustawy o wynagrodzeniach i zwrocie kosztów w wymiarze sprawiedliwości i obowiązują dla urzędów oraz instytucji państwowych.

Minimalna stawka ryczałtowa dla małych zamówień wynosi 30,00 €*.

Tłumaczenie przysięgłe może zostać przygotowane w formie tradycyjnej (tj. papierowej, opatrzonej pieczęcią) lub elektronicznej (z kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz odpowiednim atrybutem tłumacza przysięgłego), zgodnie z Państwa życzeniem.

Jeżeli życzą sobie Państwo wydania tłumaczenia w obu wersjach, za drugą pobieramy opłatę jak w przypadku kolejnego egzemplarza

* Wszystkie podane powyżej ceny są cenami netto i nie zawierają 19% przewidzianego ustawą podatku obrotowego.

UWAGA! Od 1. lipca  do 31. grudnia 2020 r. obowiązuje obniżony podatek obrotowy w wysokości 16%. 

- akt stanu cywilnego
- opinia biegłego
- postanowienie doraźne
- sprawozdanie roczne
- statut fundacji
- umowa spółki
- wyciąg z KRS
- wyrok alimentacyjny
- wyrok jako tytuł wykonawczy
- wyrok rozwodowy

 

Poniżej znajdą Państwo listę niektórych standardowych dokumentów objętych ceną ryczałtową. Koszt uwierzytelnienia tego typu dokumentu jest już ujęty w cenie.

DOKUMENTY CENA RYCZAŁTOWA*
Akt urodzenia (odpis skrócony) 35,00 €
Akt urodzenia (odpis zupełny) 40,00 €
Akt chrztu 35,00 €
Akt ślubu (odpis skrócony) 35,00 €
Akt ślubu (odpis zupełny) 40,00 €
Wypis z ksiąg stanu cywilnego 40,00 €
Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa 50,00 €
Akt zgonu 35,00 €
Prawo jazdy 35,00 €
Dyplom ukończenia szkoły wyższej (dyplom licencjacki/ magisterski) 40,00 €
Świadectwo szkolne 35,00 €
Świadectwo maturalne / 1 strona 40,00 €

* Wszystkie podane ceny ryczałtowe są cenami netto (nie zawierają 19% podatku obrotowego). 

UWAGA! Od 1. lipca  do 31. grudnia 2020 r. obowiązuje obniżony podatek obrotowy w wysokości 16%. 

 

Ewentualne dodatkowe koszty mogą powstać przy zleceniach o skróconym czasie realizacji.

 

Dodatkowy egzemplarz tłumaczenia przysięgłego

Na życzenie przygotujemy dla Państwa dodatkowy egzemplarz tłumaczenia. Możliwe jest otrzymanie dokumentu zarówno w formie tradycyjnej (tj. papierowej, opatrzonej pieczęcią) jak i elektronicznej (z kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz odpowiednim atrybutem tłumacza przysięgłego). 

1. Koszt sporządzenia dodatkowego egzemplarza w formie tradycyjnej zorientowany jest na ilość rozpoczętych stron tekstu docelowego:  


1-15 stron tłumaczenia – 10,00 €*

16-30 stron tłumaczenia – 15,00 €*

31-45 stron tłumaczenia – 20,00 €*

Przy tłumaczeniach przekraczających 45 stron, kwota ustalana jest indywidualnie 


2. Koszt sporządzenia dodatkowego egzemplarza w formie elektronicznej wynosi 10,00 €*.


 

* Wszystkie podane powyżej ceny są cenami netto i nie zawierają 19% przewidzianego ustawą podatku obrotowego.

UWAGA! Od 1. lipca  do 31. grudnia 2020 r. obowiązuje obniżony podatek obrotowy w wysokości 16%. 

Stan: 29.09.2020

Don`t copy text!