Jaki jest koszt tłumaczenia?

Chętnie wykonamy dla Państwa nieodpłatną wycenę tłumaczenia. Wystarczy, że załadują Państwo swoje pliki i prześlą je do nas, korzystając w prosty sposób z poniższego formularza:

 

I. Tłumaczenia niepoświadczone (w tym specjalistyczne)

Teksty zapisane w programie MS Word lub dokumenty zeskanowane do formatu PDF wycenimy dokładnie i wiążąco. Jeżeli prześlą nam Państwo zdjęcie dokumentu, koszty tłumaczenia będziemy mogli jedynie oszacować, podając Państwu przybliżony zakres cenowy.

Istnieje również możliwość wysłania dokumentów za pośrednictwem faksu (0049 3581 667 7273)  bądź poczty tradycyjnej (na adres: Malyszek Übersetzungen, Postfach 30 02 06, 02807 Görlitz). Mogą Państwo także osobiście dostarczyć dokumenty (po uprzednim umówieniu terminu).

Stawki za tłumaczenie niepoświadczone zaczynają się od 1,20 €* za wers tekstu wyjściowego (tj. tekstu, który ma zostać przetłumaczony) i są zależne od rodzaju zlecenia oraz stopnia trudności. Przez 1 wers należy rozumieć 55 znaków łącznie ze spacjami.

Minimalna stawka ryczałtowa dla małych zamówień wynosi 50,00 €*.

* Wszystkie podane powyżej ceny są cenami netto i nie zawierają 19% przewidzianego ustawą podatku obrotowego.

- dwujęzyczna dokumentacja spółki (uchwały, protokoły zgromadzeń i in.)
- dwujęzyczna korespondencja biznesowa
- informacje o ochronie danych osobowych
- instrukcje BHP
- ogólne warunki umowne
- prezentacje i raporty
- projekt umowy sprzedaży, najmu czy leasingu
- wytyczne przedsiębiorstwa dotyczące prawa antymonopolowego
- wytyczne przedsiębiorstwa dotyczące zgodności (compliance)

 

II. Tłumaczenia poświadczone (przysięgłe)

Koszty tłumaczeń przysięgłych szacujemy możliwie dokładnie i zawsze podajemy ich górną granicę.

Jednoznacznej wyceny tego typu tłumaczeń nie można wykonać z dwóch powodów:

• podstawą do wyliczenia ceny jest długość tekstu docelowego (tj. tłumaczenia, które dopiero ma zostać wykonane),

• tłumaczenie przysięgłe zawiera dodatkowe uwagi tłumacza, takie jak np. opisy pieczęci, hologramów, znaków wodnych i innych szczególnych cech dokumentów.

Ustawowe stawki za tłumaczenie przysięgłe zaczynają się od 1,80 €* za wers tekstu docelowego (tj. tekstu tłumaczenia). Przez 1 wers należy rozumieć 55 znaków łącznie ze spacjami. Stawki uregulowane są w §11 ustawy o wynagrodzeniach i zwrocie kosztów w wymiarze sprawiedliwości i obowiązują dla urzędów oraz instytucji państwowych.

Minimalna stawka ryczałtowa dla małych zamówień wynosi 50,00 €*.

Tłumaczenie przysięgłe może zostać przygotowane w formie tradycyjnej (tj. papierowej, opatrzonej pieczęcią) lub elektronicznej (z kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz odpowiednim atrybutem tłumacza przysięgłego), zgodnie z Państwa życzeniem.

* Wszystkie podane powyżej ceny są cenami netto i nie zawierają 19% przewidzianego ustawą podatku obrotowego.

- akt stanu cywilnego
- opinia biegłego
- postanowienie doraźne
- sprawozdanie roczne
- statut fundacji
- umowa spółki
- wyciąg z KRS
- wyrok alimentacyjny
- wyrok jako tytuł wykonawczy
- wyrok rozwodowy

 

Poniżej znajdą Państwo listę niektórych standardowych dokumentów objętych ceną ryczałtową. Koszt uwierzytelnienia tego typu dokumentu jest już ujęty w cenie.

DOKUMENTY CENA RYCZAŁTOWA*
Akt urodzenia (odpis skrócony) od 50,00 €
Akt urodzenia (odpis zupełny) od 60,00 €
Akt chrztu od 50,00 €
Akt ślubu (odpis skrócony) od 50,00 €
Akt ślubu (odpis zupełny) od 60,00 €
Wypis z ksiąg stanu cywilnego od 50,00 €
Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa od 70,00 €
Akt zgonu od 50,00 €
Prawo jazdy od 50,00 €
Dyplom ukończenia szkoły wyższej (dyplom licencjacki/ magisterski) od 50,00 €
Świadectwo szkolne od 50,00 €
Świadectwo maturalne / 1 strona od 50,00 €

* Wszystkie podane ceny ryczałtowe są cenami netto (nie zawierają 19% podatku obrotowego). 

Ewentualne dodatkowe koszty mogą powstać przy zleceniach o skróconym czasie realizacji.

 

Dodatkowy egzemplarz tłumaczenia przysięgłego

Na życzenie przygotujemy dla Państwa dodatkowy egzemplarz tłumaczenia. Możliwe jest otrzymanie dokumentu zarówno w formie tradycyjnej (tj. papierowej, opatrzonej pieczęcią) jak i elektronicznej (z kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz odpowiednim atrybutem tłumacza przysięgłego). Informacje o kosztach mogą uzyskać Państwo przy okazji składania zamówienia.

 

III. Tłumaczenia ustne

Ustawowa stawka za godzinę tłumaczenia ustnego wynosi 85,00 €* i jest ona uregulowana w §9 ustawy o wynagrodzeniach i zwrocie kosztów w wymiarze sprawiedliwości

Rozliczeniu podlegają:

czas trwania terminu

czas dojazdu na miejsce spotkania, jak również czas powrotu

czas oczekiwania (w razie opóźnienia umówionego terminu).

(ewentualnie) koszty podróży

w wyjątkowych sytuacjach – czas przygotowania do terminu (chyba, że uprzednio zlecone zostało tłumaczenie pisemne)

 

Pierwsza rozpoczęta godzina rozliczana jest w całości, natomiast każda kolejna w cyklu 30-minutowym.

Isnieje możliwość dostosowania oferty. W tym celu prosimy o skontaktowanie się z nami.

* Wszystkie ceny są cenami netto i nie zawierają 19% przewidzianego ustawą podatku obrotowego.

Stan: 01.02.2023

Don`t copy text!